Aanmeldingsprocedure

Ouders/verzorgers kunnen hun kinderen aanmelden via een aanmeldingsformulier. Alle leerlingen dienen het Nederlands als moedertaal of als tweede taal te hebben. Leerlingen zonder kennis van het Nederlands worden niet aangenomen.

 

Ouders/verzorgers worden verzocht bij de aanmelding inzage te geven in het leerling dossier van de vorige school. Van een leerling die in Nederland onderwijs heeft gevolgd zijn daarin onder andere opgenomen:

-       Onderwijskundig rapport

-       Gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toets gegevens

-       Schoolrapport

-       Bewijs van uitschrijving vorige school

-       Eventueel handelingsplan

Wanneer een leerling elders NTC-onderwijs heeft gevolgd, zijn deze gegevens meestal ook beschikbaar. Aan de hand van al deze gegevens en een eventueel intakegesprek en/of een ‘screening’ wordt bepaald of de leerling kan worden toegelaten en tot welke groep.

 

De kleuters worden toegelaten in de maand waarin ze 4 jaar worden conform het Nederlandse systeem. Kinderen die in april of later 4 jaar worden, kunnen pas in het volgende schooljaar beginnen.

 

Bij aanvang van het schooljaar is altijd een bestuurslid en/of personeelslid aanwezig om de nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers op te vangen en wegwijs te maken. Na vier weken vindt er een tussenevaluatie plaats om te kijken of de plaatsing correct was.

© 2023 by C.V. Created with Wix.com

Discovery Bay Dutch Institute

c/o Discovery College

 

Discovery Bay

Lantau Island, Hong Kong

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
Contact
School locatie

email: infodbdi@gmail.com

Tel:  +852 6900 2708

mail adres: DBDI, 17 Seabee Lane

Discovery Bay, Hong Kong