//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Leermiddelen

Binnen elke groep wordt een scala aan leermiddelen gebruikt; onder meer tekstverwerken (begrijpend lezen), educatieve software, educatieve websites en leesboeken.

Bij kleuters is ‘leren tijdens spel’ veelal aan de orde. Er wordt eveneens aandacht besteed aan Nederlandse liedjes en versjes, zodat niet alleen het taalaspect aan de orde komt maar tegelijkertijd diverse aspecten van de Nederlandse cultuur. Op DBDI werken we met de themagerichte methode ‘Bas’.

Computeronderwijs

In Discovery Bay worden computers ingezet om de woordenschat van de kinderen te bevorderen. Groep 3 tot en met groep 8 krijgt computerles.

De gebruikte software sluit volledig aan bij ‘Veilig leren lezen’ (groep 3) en ‘Taalactief’ (groepen 4 t/m 8). Leerlingen van groep 2 kunnen thuis oefenen met ‘Bas gaat digitaal’. 

Bibliotheek

Ter verrijking van de woordenschat wordt de ouders/verzorgers van alle leerlingen aangeraden veel Nederlandse boeken met hun kinderen te lezen. Op onze locaties zijn bibliotheekboeken beschikbaar voor alle groepen. Leerlingen worden iedere week in de gelegenheid gesteld om een bibliotheekboek te lenen.

Huiswerk

Leerlingen krijgen vanaf groep 3 huiswerk. Het huiswerk vormt, gezien de beperkte lestijden, een wezenlijke aanvulling op de lessen en is een belangrijk middel voor persoonlijke en zelfstandige verwerking van de les. Het sluit aan bij de lessen. Leerlingen besteden hier ongeveer één uur per week aan. Lezen is een belangrijke aanvulling op het huiswerk.

Het maken van huiswerk is daarom een verplicht onderdeel van de Nederlandse school.

 

© 2023 by C.V. Created with Wix.com

Discovery Bay Dutch Institute

c/o Discovery College

 

Discovery Bay

Lantau Island, Hong Kong

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
Contact
School locatie

email: infodbdi@gmail.com

Tel:  +852 6900 2708

mail adres: DBDI, 17 Seabee Lane

Discovery Bay, Hong Kong