Onderwijsaanbod

Peuterspeelzaal en Primair  onderwijs

De school biedt primair onderwijs voor groep 1 tot en met groep 8 ook een Nederlandstalige peuterspeelzaal aan. In het primair onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen de onderbouw (groepen 1 t/m 3), middenbouw (groepen 4 t/m 6) en bovenbouw (groepen 7 en 8). In een aantal gevallen zijn combinatiegroepen opgezet.

Onderwijsaanbod per groep:

Groepen 1 en 2 (de kleuters)

Door met kleuters te praten over allerlei onderwerpen leren ze veel woorden kennen en goed te praten. Dat is zeer belangrijk als voorbereiding voor het latere lees- en taalonderwijs. Bij aanvang van het schooljaar ligt de nadruk op begrip en woordenschat. Het is gebleken dat leerlingen die opgroeien in een niet-Nederlandstalige omgeving hier soms tekortkomingen vertonen. Bij kleuters is ‘leren tijdens spel’ veelal aan de orde. Er wordt eveneens aandacht besteed aan Nederlandse liedjes en versjes, zodat niet alleen het taalaspect aan de orde komt maar tegelijkertijd diverse aspecten van de Nederlandse cultuur. Discovery Bay en Hong Lok Yuen werken beide met de themagerichte methode ‘Bas’.

Groep 3

De leerlingen in groep 3 werken met de ‘Veilig leren lezen’ methode. Deze methode biedt een volledig programma voor lezen, taal- en woordenschat ten behoeve van die groep en biedt oplossingen voor differentiatie en specifieke problemen van anderstalige of taalzwakke leerlingen en snelle leerlingen. Functioneel lezen is het uitgangspunt: inspelen op het lezen en de taal in het dagelijkse leven van de leerlingen. De thema's zijn levensecht en wereld georiënteerd.

Binnen elke groep wordt een scala aan leermiddelen gebruikt; onder meer tekstverwerken (begrijpend lezen), educatieve software, educatieve websites en leesboeken.

Groepen 4 t/m 8

Vanaf groep 4 werken wij met de methode "Taal Actief 4". Wij gebruiken de onderdelen Taal en Spelling uit deze methode. Voor woordenschat gebruiken we een zelf ontwikkeld programma wat beter aansluit op de leefomgeving van onze leerlingen. Leerlingen leren kennis en vaardigheden toepassen in betekenisvolle contexten. Individueel of in groepjes voeren ze opdrachten uit waarbij taalbeschouwing, informatie verwerken, vragen stellen en spreken/luisteren geïntegreerd aan bod komen. De leerkracht coacht en begeleidt de leerlingen.

© 2023 by C.V. Created with Wix.com

Discovery Bay Dutch Institute

c/o Discovery College

 

Discovery Bay

Lantau Island, Hong Kong

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
Contact
School locatie

email: infodbdi@gmail.com

Tel:  +852 6900 2708

mail adres: DBDI, 17 Seabee Lane

Discovery Bay, Hong Kong